Handledning

 

Som terapeuter behöver vi kontinuerligt handledning. Dels för att kunna särskilja vårt eget inre material från klientens, dels för att växa och utvecklas som tera-peuter. Om vi t ex känner att arbetet med någon klient verkar stå stilla, eller vi känner oss förvirrade och rådvilla, längtar efter andra infalls vinklar eller bara vill friska upp respektive spä på vårt teoretiska förråd är handledning ett värdefullt instrument.

 

Jag erbjuder handledning även till terapeuter med annan teoretisk skolning än psykosyntes. Förutsättningen är att du är rintresserad av och sympatiserar med psykosyntesens synsätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

4U Angelika Dilschmann HB © 2010 | Utveckling Utbildning Utvärdering Uppdragsforskning

www.yourdomain.com