Konsulting

Jag har sedan 1980 varit verksam som konsult, utbildare och föredragshållare med inriktning på förändringsarbete, lärprocesser, kontakt och kommunikation. Fokus har legat på att stödja verksamhetens förändringsprocesser genom att utveckla arbetsformer som främjar det mänskliga samspelet. Individ-, grupp- och ledarutveckling utgör därmed centrala inslag i min yrkesutövning.

 

Teamutveckling

 

I en arbetsgrupp kan det finnas konflikter som stjäl energi från verksamheten och skapar ett ansträngt klimat. Spänningar inom gruppen påverkar engagemang och arbetsglädje negativt, vilket i sin tur kan dra ner effektiviteten - i värsta fall även kvalitén. Enheter eller grupper kan ha slagits samman och ha svårighet att hitta en gemensam kultur. Kanske har kommunikation och dialog gått i stå. Eller ni kanske vill bli mer sammansvetsade, utveckla mer av en vi-anda inom gruppen.

Tillsammans skräddarsyr vi seminarier/workshops/teambuilding som svarar mot just er situation, era behov.

 

Utvärdering

 

De utvärderingar jag gör syftar till lärande och erfarenhetsspridning. Utvärde-ringarna är normativa och framåtsyftande. Inom ramen för en övergripande frågeställning tolkas insamlade data och förädlas så att resultatet kan bli till ett lärande för såväl den aktuella organisationen som för andra intresserade. Exempel på utvärderingar är "Att leda olikheter" om mångfaldsarbetet på en länsstyrelse och "Lärandeboken - delaktighet, lärande och förändringsarbete" om lärandet i samband med omfattande förändringsarbete i ett flertal kommuner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4U Angelika Dilschmann HB © 2010 | Utveckling Utbildning Utvärdering Uppdragsforskning

www.yourdomain.com