Mitt synsätt

 

Hur mycket vi än stuvar om i tillvaron så bär vi i slutändan alltid på oss själva. Våra tidiga erfarenheter omvandlas till mönster och personlighetsdrag som manifesteras i nuet, i alla våra möten. Det är universellt mänskligt.

 

I kärleksrelationer, vänkretsen, familjen, på arbetsplatsen, i föreningslivet - ja i alla möten uttrycker vi både den vi har varit och den vi är. Men inte sällan är vi omedvetna om vad det är vi uttrycker, och kanske bara vagt medvetna om vad vi behöver roch längtar efter. Och kanske framförallt omvedvetna om vad vi kan bli.

 

Kanske är det något som lite irriterande skaver inom oss, kanske känner vi miss-mod, missnöje med oss själva eller med andra. Kanske är vi spända, sover illa, är oroliga eller upplever fysiska spännings- eller smärttillstånd. Eller kanske vi har en diffus känsla av att tillvaron skulle kunna vara något mer. Vi kanske stälelr oss existentiella frågor; vad är det för menining med alltihop?

 

Oavsett dina drivkrafter och motkrafter, så är det dig och ditt liv det handlar om  - och indirekt människorna i din närhet. Genom ökad självkänne-dom främjas dina möjligheter att växa. Oavsett hur långt eller djupt du vill utforska och utveckla dig själv, är du välkommen att kontakta mig. För mig är det djupts meningsgullt att stödja och bistå dig i ditt arbete med att för-verkliga den du är ämnad att vara. För alla har vi latent liggande möjlighe-ter som väntar på att få tas i bruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4U Angelika Dilschmann HB © 2010 | Utveckling Utbildning Utvärdering Uppdragsforskning

www.yourdomain.com