Ledarstöd

 

Du som är chef eller har annan ledande befattning har i någon mening ett ensamarbete och en mer eller mindre utsatt position. Att ha en fristående samtalspartner, kunna ta upp vad du vill och behöver kring ditt ledarskap, kan utgöra såväl stöd som stimulans.

 

Du kanske har ett specifikt problem du vill hantera. Kanske vill du bli bättre på att skapa delaktighet i din medarbetargrupp, bättre kunna hantera en medarbetare som du har en komplicerad relation till, kunna förhålla dig på ett annat sätt i din ledarroll. Kanske vill du generellt utveckla ditt ledarskap, som att förbättra rela-tionen med dina medarbetare, utveckla förmågan att vara lyhörd och stödjande eller bli bättre på att sätta gränser. Kanske behöver du helt enkelt tid för reflek-tion, en viss distans, för att få förnyad lust och energi.

 

Medarbetarstöd

 

Kanske har du en medarbetare som under en period behöver extra stöd. Svårigeheter i privatlivet kan påverka hur medarbetaren fungerar på arbetsplatsen. Ett tillfälligt stöd av en utomstående kan utgöra ett andrum.

Ge möjlighet att få det extra stöd som kan utgöra skillnaden mellan långvarig nedstämdhet/avtagande engagemang och återhämtning/förnyad arbetsglädje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4U Angelika Dilschmann HB © 2010 | Utveckling Utbildning Utvärdering Uppdragsforskning

www.yourdomain.com