Psykosyntes

 

Psykosyntes är en livsåskådning, ett förhållningssätt och en psykologisk modell som fokuserar på människans utvecklingsmöjligheter. Psykosynte-sen utvecklades usprungligen av den italienske psykiatrikern Roberto Assagioli (1888-1974), som ansåg att Freuds psykoanalys var för begrän-sad och för fokuserad på problem och sjukdom, vilket lade hinder i vägen för att upptäcka möjligheter.

 

Psykosyntesen kalls också för en psykologi med själ - samtidigt som den är jordnära och praktiskt inriktad. Teorin kombinerar österländska tankar, gamla tankar om människans själ med moderna psykologiska teorier. I psykosyntesen är sökandet efter självkännedom och sökandet efter mening samma sak.

 

Psykosyntes är en erkänd psykoterapimetod inom European Association for Psychotherapy, EAP, som har definierat gemensamma krav för en euro-peisk legitimation för psykoterapeuter. European Federation for Psychosyn-thesis Therapy, EFPP, har blivit ratificierad som European Wide Accrediting Organisation (EWAO). Stifelsen PsykosyntesAkademin i Stockholm uppfyller kraven som ställs av EAP, och är sedan länge medlem. Psykosyntes-

Akademin är en av grundar-na till EFPP.

 

 

           

 

 

 

 

4U Angelika Dilschmann HB © 2010 | Utveckling Utbildning Utvärdering Uppdragsforskning

www.yourdomain.com