Parterapi

 

Parterapi inriktar sig på relationen mellan två människor, där antingen den ena parten eller båda upplever otillfredsställelse eller missnöje, men där parterna ändå är överens om att utforska om det är möjligt att reparera relationen. Ett utfors-kande som syftar till läkande - i form av en mer livs-kraftig relation - eller till ett avslut som båda parter kan acceptera.

 

Gruppterapi

I gruppterapi arbetar vi med att öka förståelsen för oss själva, andra och vårt sätt att förhålla oss till varandra. Gruppen är ett stöd att fördjupa vår kännedom om det som hindrar oss från att vara mer fria i nuet. Vi utforskar vad vi skyddar, vill undvika samt vad vi söker och hur vi söker. Utgångs-punkten är nuet, och från den utgångspunkten söker vi vidgad förståelse för hur vår historia påverkar oss idag, samt hur nuet tenderar att väcka vår historia till liv och därmed kan sätta krokben för oss idag.

 

Vi arbetar individ- och gruppdynamiskt med bla kroppsorienterat arbete och psykodrama. Var och en bestämmer själv hur djupt man vill gå i sitt utforskande.

 

Beroende på gruppens storlek är vi en eller två ledare. Maximalt antal deltagare i en grupp är 16 personer.

OBS! Gruppterapi erbjuds ej regelbundet beroende på att det krävs minst 8 deltagare. Är du intresserad, kontakta mig så startar jag en grupp så snart deltagarantalet är tillräckligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

4U Angelika Dilschmann HB © 2010 | Utveckling Utbildning Utvärdering Uppdragsforskning

www.yourdomain.com