Om mig - Angelika Dilschmann

Sedan 1980 har jag varit verksam som organisationskonsult, arbetat som utbildare, seminarieledare, föreläsare och med förändringsstöd. Min inriktning ligger på lärande, dialog, kommunikation och relation, såsom dialogstyrt ledarskap, kommunikativt medarbetarskap och team-building. I organisationer och företag arbetar jag idag mest med handledning / chefsstöd, stödsamtal samt konfliktlösning och anpassade seminarier/ workshops.

 

 

Exempel på uppdragsgivare

 

Förutom ett stort antal privata klienter har jag arbetat för organisationer som Astra Zeneca, C-Its, Tieto-Enator, Transmode Systems, Locum AB, kommuner, Försäkringskassan, Riksantikvarieämbetet, Arbetsgivarverket, Ekonomistyrningsverket, Historiska muséet, Försvarets Forskningsinstitut, olika fackförbund mm.

 

 

FoU-projekt och publikationer

 

Under åren har jag medverkat i ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt. Exempel på FoU-projekt jag medverkat i är Lärande-Programmet, MDA-programmet, FOKUS-projektet och Utopia projektet.

Jag har också publicerat ett flertal böcker och skrifter, tex Lärandebok - delaktighet, lärande och förändringsarbete, Nya former för lärande - parallella strukturer, Att leda olikheter, Omtanke och struktur - om ledarskap och medarbetarnas hälsa, Lönsamma samtal - produktiv reflektion på arbetsplatsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4U Angelika Dilschmann HB © 2010 | Utveckling Utbildning Utvärdering Uppdragsforskning

www.yourdomain.com