Terapi

 

Terapi innebär ett utevcklingsarbete som sällan är en smärtfri process. För att läka behöver vi gå in i våra sår, ej förbi dem. Då kan det som plågar oss om-vandlas till ärr som ej smärtar vid beröring utan snarare väcker ömhet, omtanke och kärlek. I terapi både börjar och slutar vi "här och nu". För även om vi blivit sårade tidigare i livet, så kommer såren och smärtan på olika sätt till uttryck idag. Till exempel i form av att vi upplever hinder, blockeringar, allmän nedstämdhet eller oro.

 

Det terapeutiska, dvs läkande, arbetet kan ske som en längre eller kortare, djupare eller mindre djup process. Det är du, din motivation och vilja som avgör.

 

 

Stödsamtal

 

Stödsamtal är ett läkande arbete. Den största skillnaden mot terapi är kanske att du i stödsamtalet från början har en avgränsad fråga du vill fokusera på. Ett spe-cifikt område, problem eller behov du vill komma till rätta med, lära dig mer om, förstå bättre, bli starkare inom. Det kan vara att du har svårt med någon relation på jobbet, att du går igenom eller står inför en skilsmässa eller har förlorat någon närstående.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4U Angelika Dilschmann HB © 2010 | Utveckling Utbildning Utvärdering Uppdragsforskning

www.yourdomain.com