Välkommen till min hemsida

 

 

Jag, Angelika Dilschmann, erbjuder sedan 1999 psykosyntes-terapi där jag arbetar med individer, par och grupper. Jag är diplomerad psykosyntesterapeut vid PsykosyntesAkademin, där jag idag också är verksam som lärare och hand-ledare för elever under utbildning. Jag är också utbildad i bioenergetics, en kroppsorienterad terapiform.

 

Sedan 1980 har jag också varit verksam som organisationskonsult och arbetat som utbildare, seminarieledare, föreläsare och med förändringsstöd. Min inriktning inom konsulting ligger på lärande, kontakt, kommunikation och relation, t ex dia-logstyrt ledarskap och kommunikativt medarbetarskap.

 

Titta gärna igenom informationen om vad jag arbetar med och kan erbjuda dig eller er. Om du har frågor, tankar eller funderingar ta gärna kontakt med mig för en diskussion.

 

OBS min sida är under renovering vilket gör att vissa avdelningar saknar infor-mation samt att det kanske inte fungerar helt som det ska. Jag hoppas på överseende och arbetar med att få den färdig så fort som möjligt.

 

Vänligen, Angelika Dilschmann

 

 

           

 

 

 

 

4U Angelika Dilschmann HB © 2010 | Utveckling Utbildning Utvärdering Uppdragsforskning

www.yourdomain.com